ASAM-PANJAKANA: NAMPIAKATRA 13% NY KARAMA NY FILOHA RAJOELINA ANDRY

Ora vitsy sisa no isaina dia hifarana ny taona. Manamarika izany ny lahateny, nataon’ny Filoham-pirenena malagasy, Rajoelina Andry, izao hariva izao. lahateny, nentiny indrindra nirariana soa ny vahoaka malagasy tsy vaky vola.

Nisy koa anefa ny jery todika fohy sy ny fampahafantarana hatrany ny drafi-mpampandrosoana hapetrany amin’ny tetikasa « Initiative pour émergence de Madagascar », na ny IEM.

Anisan’ny vaovao, nisongadina kosa ny filazany fa hampiakarina ho 13 % ny karaman’ny mpiasam-panjakana, tsy ankanavaka manomboka izao.

Ankoatra izay ny fanamafisana hatrany ny fiaraha-mientan’ny vahoaka malagasy, amin’ny fampandrosoana ny firenena.