ANTOKO UNDD: HANAO FANAMBARANA MOMBA NY RAHARAHAM-PIRENENA RAHAMPITSO

Manantanteraka fihaonambem- pirenena, etsy amin’ny Live Hotel, Andavamamba, ny antoko UNDD, tarihin’ny filohany, Rakotovahiny Emmanuel.Maharitra roa andro izany, izay atao indrindra handinihana ny fiainan’ny antoko. Anaovana tomban’ezaka, ny zava-bita tao anatin’ny 30 taona niorenany sy hijerena ny anjara toeran’ny tanora amin’ny fameloma-maso ny UNDD ny fihaonana.

Hisy ny fehikevitra havoaka, rahampitso. Hilazan’ny antoko ny fomba fahitany ny raharaham-pirenena ihany koa. Nilaza ny filohan’ny antoko, fa fitsapana ny antoko sy ny mpikambana ao aminy, mahakasika ny fahavononan’ny tsirairay, ity fivoriana atao eto Antananarivo ity.  » Nahavelom-bolo sy mahavelom-panantenana ny fahatongavan’ny solontena avy amin’ny faritany enina », hoy Atoa Rakotovahiny Emmanuel.

Tonga nanatrika ny fotoam-panokafana ity fihaonambe ity, Ratoa Zafy Thérèse, vady navelan’ny Filoham-pirenena teo aloha, Zafy Albert, sady mpanorina ny antoko UNDD, rahateo.