TSIMIALONJAFY : NATAO TANAMARO NY FANESORANA NY RANON-TANY TAMIN’NY TRANO NIHOTSAKA

Manoloana ny voina izay nitranga teny Tsimialonjafy, izay nahafatesana olona 17 noho ny fihotsahan’ny tany sy vatobe dia nandray an-tanana hatrany ny ao anivon’ny CUA (Kaominina Antananarivo Renivohitra), alatsinainy faha 28 janoary 2019, nanala ireo ranontany izay mbola miangona amin’ny faritra nisian’ny loza izy ireo. Ny sampandraharaha ara-teknika ao anivon’ny Boriboritany faha-efatra miampy ny Equipe Specialisée en Assainissement ny kaominina Antananarivo Renivohitra no nanatanteraka ny asa, natao asa tana-maro ny asa entina anatanterahana izany, ka niompana tamin’ny fitaomana ireo rihatra miala eny Tsimialonjafy mankeny Mahamasina ary avy eo indray taomin’ny fiaraben’ny Kaominina any amin’ny toerana voatakana anariana izany. Mitohy hatrany izany asa izany mandra-pahavitan’ny fanesorana ny tany manontolo. Ho fisorohana ny loza hatrany anefa dia manentana hatrany ny ao anivon’ny CUA, ny tokony hialanan’ireo mponina avy hatrany eny amin’ireny faritra izay voalaza fa hatahorana ireny amin’ny mety ho fihotsahan’ny tany, na ny rano miakatra koa.