Andry Rakotonirainy
Hentitra ny fanambarana nataon’ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA , nandritra ny fitsidihany  tany Toliara, omaly .Mahakasika ny asa sy andraikitra ho sahanin’ny Gouvernoran’ny faritra. Ireto farany izay omena ny teti-bola mitovy amin’ny minisitera , hanao ny foto-drafitrasa mivatana any an-toerana.

Ny Gouvernoran’ ny faritra no hamaritra ny drafitra ka omena ny kaominina. Afaka enim-bolana na herintaona,  no atao ny tombana.
 » Tsy misy indrafo io, fa aoka izay ny fanaovana politika olona tendrena , fa aleo olona mahavita azy, olona manana tetikasa, olona afaka ampandroso ny faritra, no hapetrantsika ho gouvernoran’ny faritra mba tena hampandroso ny faritra. »,  Hoy ny Filohan’ny Repoblika.