FIFIDIANANA BEN’NY TANANA: MILAMINA AMIN’NY ANKAPOBENYMANERANA NY NOSY

Nilamina amin’ny ankapobeny, ny fifidianana ho ben’ny tanàna manerana ny Nosy. tsy nisy ny olna goavana, ankoatra ny fahataran’ny fisokafan’ny birao fandatsaham-bato sasany, sy ny fahataran’ny biletà tokana.

Ho an’ny teto an-drenivohitra, nanefa ny adidiny teny Ambatobe , ny filohan’ny repoblika mivady, Andry sy Mialy Rajoelina.

andry

Teny amin’ny sekoly tsy miankina, Anjanadomohina, Andranobevava kosa no nandatsa-bato, ny kandida avy amin’ny IRK, nilatsaka teto Antananarivo renivohitra, Andriantsitohaina Naina.

naina

Teny Ambohidahy, Ankadindramamy kosa no nandatsa-bato, ny kandida avy amin’ny antoko Tiako Madagasikara na ny Tim.

rina

Marihina fa misy kandida avokoa ny kaominina 1695, manerana ny nosy amin’izao fifidianana izay ho ben’ny tanàna sy mpanolontsaina izao.

Mikasika manokana ny fizotry ny fifidianana, tsiahivina fa niditra nifidy indroa miantoahana ny mpandatsa-bato staria natao samy hafa ny fomba fifidianana ny ben’ny tanàna sy ny mpanolon-tsaina.