YMCA MADAGASCAR: MAMPIOFANA NY TANORA HO OLOM-BANONA

Soratra: Andry Rakotonirainy

Tontosa ny herinandro lasa teo , ny 22 hatramin’ny 24 novambra ny fihaonamben’ny mpikambana ao amin’ny fikambanana YMCA Madagascar. Izany dia fivoriana atao isaky ny efa-taona, ka tetsy amin’ny hotely Carlton, Anosy no nanaovana izany. Nandritra ny telo andro,  nisy fampahafantarana ny tetikasa ho an’nytanora, sy ny talentan’izy ireo, ary ny fahaiza- manao. Tanjona ny fanampiana ny tanora amin’ny lafin’ny fihariana. Ho lasa mpandraharaha saingy manampy ny mpiara-belona. Efa nahatratra 392 tanora nampivoarana lafin’ny fandraharahana, teto Madagasikara. Nandritra ny fivoriana, nivoitra fa mahatratra 3695 ny tanora naneho ny fahavonana handray andraikitra mivantana sy hanao izay fifampizarana amin’ny hafa izay.