Magazay Cosmos: misokatra ny tsena etsy Behoririka

Soratra : Andry Rakotonirainy
Sary : Haja

Nisokatra nanomboka ny alakamisy lasa teo ny tranom-pivarotana kojakoja ilaina eo anivon’ny tokantrano COSMOS. Natao nanakaiky ny rehetra nytoerana nisy azy, izay fandalovan’ny rehetra. amin’izao fisokafany izao dia misy fihenam-bidy amin’ny entana amidy ao.
Mampiavaka ny Cosmos ny fisian’ny entana amidiny izay marika tena izy avokoa.