UMMI MADAGASIKARA : NAHATSIARO NY IMAM HOUSSEIN BEN ALI

Soratra sy sary : Andry Rakotonirainy

Manamarika ny andro ho fisaonana ny mpino silamo eto Madagasikara, isan-taona. Izany dia ho fahatsiarovana ny fahoriana sy herim-po nentin’i Houssein Ben Ali (as). Ny Union des Mouballihgs Malagasy Ithna anshari, Anosimasina no mitarika izany. Misy ny hetsika, atao teny amin’ny Kianjan’ny Maki, anio Alakamisy 20 Septambra 2018.

Araka ny fanazavana nentin’I Cheikh RIJALY dia : i Houssein zanaka lahin’i Ali no Imam fahatelo. Ramatoa Saidat Fatima Zahrah (as), zanakavavin’ny Mpaminany (s.a.w) no reniny. Sady zafikelin ny Mpaminany  izy, no mpandimby azy (khalifa). Raiben’ny Imam miisa sivy nandimby azy taty aoriana. Imam fahatelo, nandimby ny Imam Hassane(as) rahalahiny izy. Ny faha-3 ny volana Chabane, taona faha-3 amin’ny fanisana andro silamo, no nahaterahany tao Madine.

Ny zoma faha 10 volana Moharram, taona 63h amin’ny fanisan’andro silamo no namonoana azy tao Karbala, tamin’ny adin’ny Achoura rehefa niharitra hetaheta sy hetraketraka, nandritra ny andro maromaro. Tao Karbala ihany no nandevenana azy, ary mbola miorina ao ny fasany hatramin’izao