Faritra Boeny sy Sofia: tafapetraka ny tsangambaton'ny faha-20 taonan'ny fitantanana ny hetra

Soratra sy sary: J.R (Mahajanga)

Napetraka eny amin’ny Bloc administratif Ampisika eto Mahajanga, ny tsangambato, fanamarihana ny faha 20 taonan’ny foibe fitantanana ankapobeny momba ny hetra, ho an’ny Boeny sy Sofia, nandritra ny lanonana fanamarihana ny alakamisy 17 may 2018. Nasongadina teto ny tanjona tamin’ny nametrahana an’ity foibe fitantanana ankapobeny ny hetra ity na ny « Direction Gérérale de l’Impôt » eto Magadasikara, fanamorana ny fandoavan-ketra ka mba ho toerana tokana, any amin’ny ivon-ketra ihany dia vita izany fa tsy mizara telo toy teo aloha. Tanjon’ny fankalazana ny faha 20 taona kosa ny fanamafisana ny fanentanana amin’ny fandoavan-ketra. Nambaran’ny talem-paritry ny hetra eto Boeny, Rakotomalala Emile manko fa olom-bitsy no mivesatra ny hetra amin’izao, ka lany amin’ny fampiodinan-daraharaha fotsiny izany fa tsy ahafahana manorina foto-drafitrasa hanatsarana ny tanàna mihitsy. Izay koa hoy izy no nametrahana ny lohahevitra hoe : « Hetra tsara lamina sy mangarahara, ho fampandrosoana an’i Madagasikara ». Ezaka ao anatin’izany ny fampidirana ny sehatra tsy ara-dalàna ao anatin’ny valan’ny fandoavan-ketra. Nampiavaka ny fankalazana ihany koa ny fifanakalozan-kevitra tamin’ny mpianatra vao afaka bakalorea ka mandranto fianarana eny anivon’ny oniversité eto Mahajanga, teny amin’ny la Promenade. Nahafahana nampahafantatra azy ireo ny andraikitra tokony horaisin’ny sokajy tsirairay amin’ny fandoavan-ketra, atao inona moa ny hetra, izay adidy ho an’ny olom-pirenena rehetra.