FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA : MITARIKA VONJIMAIKA NY KANDIDA LAHARANA FAHA-13 ANDRY RAJOELINA

Nizotra tamim-pilaminana ny fifidianana notanterahana teto Madagasikara androany. Tsy nisy ny olana goavana niseho, afatsy ny tranga vitsivitsy toy ny teny Ambohipo.

Tranga nahaverezana sy nivoahan’ny bileta tokana nialoha ny fotoana.

Somary nihena hatrany amin’ny manodidina ny 35-38% ny taha-pahavitrihan’ny mpifidy.

Raha ny ampaham-bokatra voaray hatramin’izao dia mifandanjalanja eo ny kandida roa tonta, amin’ny faritra ny renivohitra. Mitarika lavitra kosa anefa ny kandida laharana faha-13, any amin’ny faritra toy ny ao Fianarantsoa, Toamasina, faritra Sava sy Diana, miampy an’i Mahajanga.

Raha ny tarehimarika dia manodidina ny 60% ny an’Atoa Andry Rajoelina, 40% ny an’Atoa Marc Ravalomanana.

Tarehimarika vonjimaika ireo, anjaran’ny CENI, sy ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ihany no tompon’ny teny farany.0320575300