ANDRY NIRINA RAJOELINA : "TSY MAINTSY MANDROSO I MADAGASIKARA"

Tafapetraka amin’ny toerana maha Filoham-pirenena azy tanteraka, Atoa Andry Nirina Rajoelina. Vita ny fihanianany, androany maraina.

Taorian’ny lanonana ara-panjakana, nasongadiny tamin’ny lahateny fa matoa nametraka Vina izy dia vonona tanteraka izany. Miantso ny vahoaka malagasy izy mba hifanome tanana aminy satria vanim-potoan’ny fampandrosoana sy fandrosoan’i Madagasikara izao.

Manao antso Avo amin’ny sehatra tsy miankina izy hiara-dalana aminy koa, amin’ny fanatanterahana ny tetikasam-pampandrosoana.

Manao fanamby amin’ny ho avy mamiratra ho an’ny malagasy izy. Miantso ny firaisan-kina satria ny taon-trano tsy efan’ny irery, hoy izy.

Mangataka fanovana toe-tsaina sy fomba fanao izy satria mila sorona ny fahavonona tanteraka ny fampandrosoana.  

Ny ady amin’ny fahantrana, ny ady amin’ny kolikoly, ny fampandrosoana ny saha-pihariana dia anisan’ny ho laharam-pahamehan’ny filoha vaovao.