MAHAJANGA:VITA NY FIFAMINDRAN’ASA TEO AMIN’NY LEHIBEN’NY FARI-PIADIDIAN’NY ZANDARIMARIAM-PIRENENA

Soratra sy sary: J.R ( Mahajanga)

Vita androany maraina ny fifamindram-pitantanana asa teo amin’ny kolonely Boto Lucien Maurice, kaomandy vaovaon’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena eto Mahajanga, izay niasa tany Antsiranana teo aloha sy i Kolonely Behivoka Friederch, izay voatendry hisahana andraikitra, kaomandin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena any Antsiranana. Efa samy nahazo fiantsoana amin’ny toerana nanendrena azy avy izy ireo ka tsy maintsy manatanteraka an’izany. Hatao ny faha-15 jona ho avy izao ny famindram-pitantanana ara-miaramila  any Antsiranana, telo andro aorian’izay ny eto Mahajanga. Nanamafy ny fitsipika mifehy ny zandarimariam-pirenena malagasy amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, fampandriana ny fahalemana andrenivohitra sy ambanivohitra ny kolonely Boto Lucien Maurice, raha nitafa mivantana tamin’ny manam-boninahitra sy ny zandary eo ambany fifehezany eto Mahajanga. Ny fiaraha-miasan’ny rehetra, hoy izy, no hahatrarana ny tanjona. « Apetraka ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny manam-pahefana eto an-toerana sy ny olom-pirenena ary mpanao gazety amin’ny famoaham-baovao sy ny vokatry ny asa eo amin’ny fandriam-pahalemana. », hoy izy namarana ny lahateniny.