MAEVATANANA: VOASAMBOTRA IREO DAHALO ROA LAHY MPAMONO OLONA

( Sary FB Fiarovam-pirenena: https://www.facebook.com/ministeredeladefensenationalemadagascar/  )

Azon’ny miaramila ao amin’ny ️ZRPS DELTA PCIAT, Maevatanàna ny dahalo roa lahy izay tena malaza amin’ny fangalarana omby ary fandraonana sy famonoana olona ho faty ao Andranolava Kaominina Anosikely. Ny zavatra tsapa dia hita fa mitondra aina vao sy filaminana hoan’ny mponina ny fanantonan’ny Tafika ny vahoaka toy izao.