Soratra : Rakotonirainy Andry

Tsy mitsahatra mikaroka vahaolana ho fanampiana an’i Madagasikara ny Vondrona Eropeana, amin’ny alalan’ny fianakalozan- kevitra. Nisy ny zoma lasa teo ny ady hevitra niarahana tamin’ny minisiteran’ny toekarena sy varotra, sy  ny mpiara- miombon’antoka teknika sy ara- bola. Niaraha-nijery ny olana sedraina eo tontolo toekarena eto Madagasikara sy ny fikarohana vahaolana hanatsarana izany.

 

Tapaka fa hatsangana ny « Guichet unique Export »,  ifandraisana mivantana amin’ny mpandraharaha. ankoatra izay, hajoro ny  » Agence de Promotion des Exportations » na ny APEX, ho fanamorana ny sehatra ny fanondranana ny vokatra mankany ivelany, Indindra ny fanarahamaso ny fanajana ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny lafiny kalitao.

Namporisika ny tantsaha sy mpandraharaha ny Minisitry ny varotra Chabani NOURDINE mba hanohy ezaka sy hikajy ny kalitaon’ny vokatra. Anisan’ny nasian’ny tsindrim-peo manokana ny Lavanila, izay zary manenjika ny fabetsahan’ny vokatra fotsiny ny tantsaha fa tsy manome lanja ny hatsarany.

Nisy ny fifanaovan-tsonia mikasika ny famatsiam- bola mitentina 500 tapitrisa Euros teo amin’ny Vondrona Eropeana sy ny fanjakana malagasy, ny zoma lasa teo, hampiroboroboana ny sehatry ny varotra eo amin’ny roa tonta.