ZANDARIMARIAM-PIRENENA: MANAMAFY NY FANARAHA-MASO NY FIARAM-PANJAKANA

Taorian’ny fanentanana sy fampahafantarana maro mikasika ny fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana, mikasika ireny fiara ampiasain’ny mpiasam-panjakana ireny, ka isan’izany ny eo anivon’ny ZP, araky ny toromariky ny fitondram-panjakana, ho fisorohana: – ny mety ho gaboraraka na fanararaotana amin’ny fampiasana ireny fitaovana ireny; – ny mety hampiasan’ny jiolahy ihany koa takelaka mena sandoka noho izy ireo mihevitra fa malalaka kokoa ny lalan’izy ireo anaovany ny asa ratsiny amin’izany, dia nisy ny fepetra manokana noraisin’Atoa Jeneraly Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria ny nanomezany ny toromarika hanaovana hetsika fisavana azy ireny manerana ny nosy ny faran’ny herin’andro 9 sy 10 martsa 2019. Raha ny ampahany voaray amin’ny vokatr’izany hetsika izany dia ny avy tamin’ireo « brigade police de la route » (BPR) vitsivitsy tao amin’ny CIRGN Fianarantsoa no entina etoana: – BPR Ihosy: fiara nosavaina 04 izay tsy nahitana lesoka fa ara-dalana avokoa; – BPR Ambositra: fiara nosavaina 03 izay samy ara-dalana koa; – BPR Fianarantsoa: fiara nosavaina 12 ka 04 no tsy ara-dalana. Araka ny efa nambara moa dia nisy ny famenoana ny atao hoe « fiche de contrôle » taorian’izany izay halefa eny amin’ireo minisitera manandrify azy rehetra avy mba handraisany indrindra Indrindra ny fepetra mifanaraka amin’izay. Tsy hijanona eo anefa fa hitohy ao anatin’ny asa an-davan’andro fanaon’ireo zandary mandavataona izany asa izany.