FIFIDIANANA SOLOMBAVAMBAHOAKA: MANOHANA IZAY OLONA ATOLOTRY NY FILOHA RAJOELINA NY IFI

Isika Fikambanana Miaraka amin’i Andry Rajoelina na ny IFi dia manohana ireo olona atolotry ny filoha Rajoelina ho fidiana solombavam-bahoaka.
Manasa ny mpikambana rehetra izy  ireo ny hifanome tanana amin’izany satria ny toro-marika avy amin’ny Filoha Rajoelina ihany no arahana.
Manamafy ny fiaraha-miasa amin’ny filoha ny IFi, ary mitady ny fomba rehetra ahamari-toerana azy.

 Ho fandraisana anjara amin’ny fanatanterahana n y tetikasan’ny Filoha, nisy ny sabotsy lasa teo teny Andranovelona Mahitsy, ny fambolen-kaza miisa 20000. Tanjona ny hamerenena an’i Madagasikara maintso araka ny velirano nataon’Atoa Andry Rajoelina.