ZANAK’I FIANARANTSOA: MAMETRAKA FANANTENANA AMIN’NY FILOHA ANDRY NIRINA RAJOELINA

Soratra : Andry RAKOTONIRAINY

Nototosaina teny Mahazo ny Alahady 13 janoary teo ny fifampiarahabana noho fahatrarana ny taona 2019, teo aminny zanakin’ny faritan’ny Fianarantsoa sy ireo faritra dimy manodidina: Vatovavy FitoVinany, Antsinanana .
Fotoana izay nanehoan’izy ireo ny fanamafisana ny firaisakina. Niatrika izao lanonana izao, ny minisitra maro toy ny minisitry ny ati-tany, ny minisitry fanajariana ny tany , minisitry ny fizahantany .
Navoitra ny minisitry ny fizahantany Brunel Razafitsiandrahofana fa mifandraika indrindra ny vina hoan’ny fampandrosoana ny tanjona hoetin’ny zanak’i Fianarantsoa ; indrindra fa ny nahalany ny filoha vaovao Andry Nirina Rajoelina. Ny vina dia niainga tamin’ny zava- nisy teo aloha, hoy ny minisitry ny fizahantany. Fianarantsoa izay nizaka ny mafy tokoa tamin’ny fitantanana teo aloha, toy ny  ny lafin’ny fandriampalehamana, satria dia rava vahatra mihitsy ny faritany Fianarantsoa tamin’ny halatromby, ny halatra lavanila , ny fanafian-jiolahy mitam-piadiana .