FIFANDRAISAN-DAVITRA: TSY AFAKA MIASA INTSONY NY FINDAY TSY MISY IMEI MANOMBOKA NY JONA 2019

Soratra: Andry Rakotonirainy

Araka ny lalana izay nivoaka ny 17 Janoary 2018, laharana 890/2018 , ny finday rehetra izay tsy misy ny laharana ara-dalana na IMEI dia tsy afaka miasa intsony eto Madagasikar. Nanamafy izany ny tale jeneraly ny ARTEC Laurent RAKOTOMALALA, omaly. Taorian’ny fanamarinana  natao,  nahatratra 3.000.000.000 ny isan’ny finday nojerena, ny 30.000 tamin’ireny no tsy nahazo niditra teto amintsika.
Mba ho fampafantarana ny rehetra,  manentana ny mponina ny ARTEC mba hijery tsara ny finday izay ho vidiana.  Izay misy laharana IMEI ihany no ara-dalana, ny finday tsy ahitana izany  dia tsy hiasa intsony afaka enim-bolana.

Araka ny fanazavana, tsotra ny fomba fijerena ny IMEI:   manindry ( *#06 #) dia miseho izy.
Ho fampiharana ny lalana sy hisian’ny finday ara-dalana dia nitatitra ny tale sampan-draharaha ivelany eo anivon’ny fadintseranana Haja Rakotomarimalala , fa miara-miasa akaiky izy ireo sy  ny Artec .

Ho voahara-maso avokoa ny finday rehetra mialohan’ny ampiasain’ny mpajifa  eto Madasikara.
Marihana, misy fiatraikany eo aminny fahasalamana sy ny tontolo iainana ny fidiran’ny fitaovana tsy ara-dalana eto Madagasikara.