KAOMININA ANTANANARIVO : MANABE NY MPIARAM-BELONA SADY MANADIO

Soratra: Rakotonirainy Andry

Nanamafy ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanàna eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny Kolonely Ramboasalama Emilien fa tsy atao ambaninjavatra ny fanadiovana ny Tananan’Antanarivo izay efa baikon’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana rahateo Nambarany fa manadio isan’andro ny Kaominina Antananarivo Renivohitra . 600 ny mpamafa lalana eto andrenivohitra izay mamafa ny lalan’Antananarivo amin’ny 4 ora sy sasany maraina , amin’ny 10 ora maraina ,amin’ny 12 ora antoandro , amin’ny 3 ora tolakandro . Raha ny resaka lalana dia ny CUA no tomponandraikitra araka ny nambarany ihany . Mila mazava tsara mantsy ny andraikitra mba tsy hisian’ny fifanomezantsiny satria ny fitaomana ny fako eny amin’ny toeram-pitobian’ny fako eny amin’ny lalana dia anjaran’ny CUA fa ny fakana ny fako amin’ny camion kosa dia anjaran’ny SAMVA sy ny Ministeran’ny Rano noho izany raha mivangongo ny fako eny rehetra eny dia tsy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra no tomponandraikitra . Ankoatra izany dia nohamafisina ny mahazava-dehibe ny fanabeazana mba hialana amin’ny fahazarandratsin’ny olona sasany tsy tonga saina ka mandoto ny tanàna . Ilaina hoy ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanànan’Iarivo ny Kolonely Ramboasalama Emilien ny fanentanana ny tsirairay amin’izay fitiavana fahadiovana izay , ilaina hoy izy ny fifampitenenana , mila mifananatra koa ny olona rehetra satria soa iombonan’ny Malagasy Antananarivo amin’ny maha renivohitr’I Madagasikara azy araka ny efa ambaran’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ombieny ombieny .