PAOLO RAHOLINARIVO SY NY EKIPANY: MANOHANA NY KANDIDA ANDRY RAJOELINA MISY FEPETRA.

Soratra: Andry Rakotonirainy
Rehefa nisafidy ny tsy hanohana kandida ny pasitera Mailhol dia nisafidy ny laharana 13 kosa ny talen’ny fampielezan-keviny, Paolo Raholinarivo Solonavalona. miara-dalana aminy amin’izany ny ekipany rehetra hatraizay. Misy antoko politika, fikambanana, teknisiana, olona tsara sitrapo miasa miasa aminy mba hampandany an’Atoa Andry Rajoelina ny 19 Desambra.
Nametraka fepetra kosa anefa izy ireo,anisan’izany ny hanaovan’ny kandida laharana 13 ny velirano, mikasika ny fitandrovana ny fandriampahalemana, fiarovana ny Malagasy amin’ny taniny, fanafoanana ny asan- dahalo, fitsetsefana ny olona indrindra ny any atsimo  toy ny ao anatin’ny faritra Ihorombe, sy Anosy ary Androy.
Mangataka ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an’Ihosy, Faradofay koa izy ireo. ankoatra izany ny fampidirana rano fisotro madio, ny fanafoanana ny kere, izay nampijaly ny mponina any amin’ny faritra iny.