ADY AMIN’NY TAZOMOKA: DISTRKA DIMY TSY AHITANA NY ARETINA INTSONY

Soratra: Andry Rakotonirainy
31 amin’ny olona arivo no efa nahatrarana ny tanjona amin’ny fanafoanana ny tazomoka, eto Madagasikara.  Distrika dimy: Antsirabe, Antananarivo Renivohitra,  Avarandrano sy atsimondrano ary Antsiranana no efa tsy ahitana intsony tazomoka.
Na izany aza  mbola nohamafisina ny ezaka amin’ny alalan’ny drafitra matipaika avy ao amin’ny sampana miady amin’ny tazomoka, eo anivon’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Nampafantarina teny amin’ny foibe miady amin’ny  tazomoka teny Androhibe ny Alakamisy lasa teo izany.
Tafiditra amin’ny dingana atao ny fisian’ny fanafody tsy tapaka sy fanofanana ny mpiasa ny fahasalamana eny amin’ny distrika miisa 9.
528 ny mpiasa amin’ny sehatra ty miankina, hahazo fampiofanana momba ny fisorohana ny tazomoka. Homen-danja koa ny lafin’ny serasera. Marihana fa maimai-poana ny fitsaboana ny tazomoka.