OLANA MOMBA NY BAKALOREA : OLONA 18 VOASAMBOTRA  TAO FIANARANTSOA SY IMERITSIATOSIKA .

Andry Rakotonirainy

 » Niainga tamin’ny fivoahan’ny laza adina,  tratra tamin’ny mpampianatra iray no nahatonga ny fisokafan’ny fanadihadiana teo anivon’ny Zandarimaria. ,Niampy mpianatra  iny olona voasambotra ka nisy hatrany amin’ny faritany izany. Voamarina fa teto Andrenivohitra ny loharano nipoiran’ny fandikan-dalana ity », hoy ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, raha niresaka tamin’ny mpanao gazety izy ireo, omaly.

Voaisa fa tranga 12 , tao anatin’ny foibem-panadinana 10 amin’ireo 299 no nisy izany manerana ny Nosy. Anisan’ny nisehoan’ny tsy fanarahan-dalana ny tao amin’ny CEG Imeritsiatosika. Toerana roa:  lycée Alarobia sy tany Ambohimangakely kosa no tara ny fanomboan’ny fanadinana.

Tany amin’ny faritra Ihorombe; nisy lesoka koa ny tao amin’ny lycee Ihosy, Alakamisy Itenona. Tany Vatovavy Fitovinany; nisy  tao Ikongo, Lycee  Manajary. Tao Toamasina, sekoly Stella Marius. Tany Alaotra Mangoro:  CEG Razaka.

64 ny mpianatra nanao fandikana ny laza-adina, olona enina voasambotra ka  t efatra amin’ireo mpampianatra.  Tany Fianarantsoa, 12 vosambotra ka 10  mpianatra .

Ireo laza adina nivoaka: tao amin’ny faritra Itasy, laza-adina fizika Simia sy tantara sy jeografia no tratra. Alaotra Mangoro Malagasy serie A2, Matsiatra Ambony, ny laza-adina SVT. Faritra Ihorombe, tantara sy jeografia serie A2. Vatovavy fitovinany, Matematika serie A2.

SAMBANY

Nilaza ny Sekreteram-panjakana miandidy ny zandarimaria, ny  Jeneraly Ravalomanana Richard fa sambany no nisy tranga tahaka izao tsy nakana vola, ka azo sokajiana ho fanakorontanana. «  Tsy misy indra-fo ho an’izay vaosaringotra amin’ity raharaha ity.  Na iza na iza, na minisitra na solombavabahoaka ka  tafiditra, tsy maintsy atao ny fanadihadihana ary aterina eny anivon’ny fitsarana.  Misy fiatraika loatra  amin’ny taranaka fara-madimby sy ny ho avin’ny ankizy  ireny toe-javatra ireny.  Notsipian’ny Sekreteram-panjakana miandidy ny zandarimaria ny filazana fa misy amin’ny ankizy tratra no zanaka zandary any fianarantsoa. Anisany nanaovana fanadihadihana ihany koa ny ministry ny fampianarana ambony.’, hoy izy.

Mamerina fanadinana

Ankoatra izay,  ho fitsinjovana ireo mpanala fanadinana Bakalorea, nilaza ny teo anivon’ny ministeran’ny fampianarana ambony, taorian’ny fanambaran’ny Filoham-pirenena  Rajoelina Andry fa efa mijoro sy amperinasa ny vaomiera manokana hiandraikitra ny famerenana fanadinana ho an’izay tsy afaka tamin’ity bakalorea nahabe resaka ity.

FANAMBARAN’NY MINISTERAN’NY FAMPIANARANA AMBONY

 » Araka ny fanambarana nataon’Andriamatoa Filoham-pirenena Malagasy Andry Nirina Rajoelina tamin’ny fahita lavitra ny harivan’ny alahady 06 oktobra 2019 teo dia hisy ny fanadinana bakalorea «deuxième session exceptionnelle» ho an’ny bakalorea ankapobeny.
Ny sabotsy 19 oktobra 2019 no daty noheverin’ny Ministera hamoahana ny valim-panadinana, ary ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra 2019 kosa no hanaovana io «deuxième session exceptionnelle» io.
Mba hanatanterahana izany dia nohamafisina ny isan’ireo mpitsara ny taratasim-panadinana.
Koa ireo mpiadina rehetra izay tsy nahomby tamin’ny fanadinana voalohany dia afaka miatrika io fanadinana io avokoa.
Ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia nametraka ny “cellule de crise” ho fanaraha-maso akaiky ny fizotry ny fitsarana ny fanadinana ka hametraka ao antsaina fa tao anaty fanakorontanana no niatrehan’ny mpianatra ny fanadinana.
Ny ministera dia nandray ny fepetra rehetra ilaina sy hiarovana ny fanatontosana sy fandavorariana ny fizotran’ity fanadinana fihodinana faharoa ity, ary tsy hisy fihoaram-pefy ho azo ekena.
Ny hoavin’ny zaza Malagasy sy ny fivelarany ho amin’ny fahatsarana no imatimatesan’ny fitondram-panjakana sy ny governemanta Malagasy. »