BNGRC: NITONDRA FANAMPIANA HO AN’NY TRABOINA NY ORINASA HITA AVY ANY TOAMASINA

Andry Rakotonirainy
Mitohy hatrany ny fandalovan’ny malala-tanana tonga eny amin’ny foibe ny BNGRC, Antanimora,  manolotra fanampiana ara-tsakafo ho an’ny tra-boina. Ny orinasa  Huilerie Industrielle de Tamatave, na ny HITA, notarihin’ny tale  Raholiarivonjy Tiana indray no namita ny adidiny, androany. Vary 4 taonina,  siramamy 500 kg, ary  menaka 2000 litatra no natolotra. Tale Jeneralin’ny BNGRC, Andriakaja Elack Olivier no nandray izany teny an-toerana. Ity farany izya naome toky fa tsy maintsy tonga any amin’ny mponina sahirana, mila fanampiana ny fanomezana. Nisaotra ny mpanolotra rahateo ny tenany, satira dia maro sy tsy tapaka mihitsy ny fahatongavan’ny olona tsara sitrapo, mitondra ny anjara birikiny, ho fanampiana ny mpiray tanindrazana.
Nomarihin’ity tomponandraikitry ny BNGRC ity ihany koa, fa ankoatra ny fanolorana fanampiana tahaka izao, miasa ho an’ny fanarenana ny foto-drafitrasa ihany koa izy ireo.