TETIKASA « BAS MANGOKY »: MANOHANA NY MPANATANTERAKA NY SOLOMBAVAMBAHOAKA ENY TSIMBAZAZA

 Andry Rakotonirainy

Manoloana ny resaka momba ny tetikasa  » Bas Mangoky » izay mahakasika ny fanomezana tany  100.000 ha, ho an’ny orinasa vahiny Elite Agro, dia nitondra fanazavana, teny Tsimbazaza androany, ny andiana solombavabahoaka, nahitana ny birao maharitra, ny olom-boafidy tany amin’ny faritra atsimo ny Nosy, androany.

Notanterahana indrindra ity fihaonana tamin’ny mpanao gazety ity, taorian’ny fidinana ifotony nataon’izy ireo tany amin’ny toerana voalaza fa hanaovana ny tetikasa. Navoitran’ny mpandahateny fa mizotra amin’ny fanatanterahana ny vina faha sivy ny Filoham-pirenena ny tetikasa ity, mba hampiroboroboana ny fambolena hahatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Vary, katsaka, soja, ary varim-bazaha no ho volena. Ao anatin’ny dimy taona kosa no tombanana fa hivoaka ny vokatra.

Tsy homena ny vahiny akory ny tany, raha ny fanazavana ihany, fa natao hiasana ary hanampiana indrindra ny vahoaka malagasy izany.