FIANGONANA FM FOI: TAONA 2020 :  » NA INONA ATAONAREO DIA ATAOVY AMIN’ANARAN’ANDRIAMANITRA »

 Andry Rakotonirainy

Notanterahana ny sabotsy lasa teo, teny amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena, Mahamasina ny  fiaraha-mivavaka ho fifampiarahabana nahatratra ny taona teo amin’ny mpino ao amin’ny fiangonana FM Foi. Nitarika izany ny  Pasitera Benjamina, lehiben’ity antokom-pinoana ity eto Madagasikara. Nandritra ny toriteny natao, no nanamafisany tamin’ny mpanaradia azy, fa tokony hametraka feno, izay zavatra na asa ataony eo am-pelatanan’Andriamanitra hatrany ny zanak’olombelona. Ny antony, misy isaky ny voalohan’ny taona tahaka izao ny faminaniana vaovao, ho entina miatrika ny fiainana.

Nisy ny antso avo nataony tamin’ny mpino ao aminy, amin’ny mba tokony hifankatiavan’izy ireo. «  Raha misy ny lonilony, fahasorenana, fankahalana, dia fotoana izao tokony hifamelan’ny tsirairay », hoy izy.

Marihina fa efa mivelatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny  FM FOI. Ahitana ity trano fivavahana ity ny any  Alemana, Frantsa, Seychelles, Maorisy, sy La Réunion, ary Canada. Ny tao Frantsa manokana, ny sabotsy lasa teo no nisokatra ny fiangonana FM Foi.