MORONDAVA: HAMPIANTRANO NY KONGRESY NY BAOBAB, NY FAHA 11hatramin’ny 13 DESAMBRA 2019

 Andry Rakotonirainy

Mampalaza an’i Madagasikara ny fisian ‘ny Baobab, izay mahasarika ny mpizahantany maro, indrindra ny ao amin’ny faritra Menabe. Noho izay indrindra no hanatanterahana ny kaongresy iraisam-pirenen’ny Baobab any an-toerana ny faha- 11 hatramin’ny 13 desambra ho avy izao.  Hetsika karakarain’ny Vondron’ny mpankafy Baobab na ny Groupement des passionnés des Baobabs de Madagacar ( GPBM).

Natao indrindra ity fihaonam-be ity, mba handrindrana ny fiarovana sy ny asam-pikarohana manodidina azy, ary ny hamoahana boky mahakasika izay. Hisy ny mpandray anjara maro, izay mpisehatra anatin’ny fiarovana ity zava-maniry ity hanao rodobe any an-drenivohitry Menabe. Ahitana  mpikaroka avy eto an-toerana sy avy any ivelany amin’ny hetsika.

Tsiahivina, fa zava-maniry manana ny hasiny manokana ny baobab sady azo ampiasiana amin’ny sehatra maro. Misy karazany fito raha ny eto Madagasikara no resahana, saingy miisa valo kosa  maneran-tany.

Ho an’ny ao Morondava manokana, izay anisan’ny mampalaza an’i Madagasikara, sady mahaliana ny mpizahan-tany dia misy telo ny karazana baobab any.

Nisy androany ny fampahafantarana ny hetsika, izay nataon’ny GPBM, notarihin’ny filohany, Ratoa  Ravaomanalina Bakoarisoa.