ORINASA AMBATOVY: NANOME FANAMPIANA NY TRA-BOINA TAO AMBATONDRAZAKA

Nanome sakafo sy kojakoja ilaina maika (PPN) sahaza ho an’ny fianakaviana traboina 400 ao Ambatondrazaka, ny orinasa Ambatovy, androany. 

Izany dia ho famaliana ny filàna maika notadiavin’ny BNGRC, hamonjena ireo fianakaviana ireo. Nanolotra sakafo sy kojakoja vonjy ranovaky (PPN) mitetim-bidy 20 tapitrisa Ariary ny orinasa.

Ahitana vary 4 taonina, tsaramaso 1 taonina, menaka fihinana 600 litatra, siramamy 8 gony, ary savony 30 baoritra ny fanomezana. Manara-maso tsy tapaka ny fivoaran’ny zava-misy eny amin’ny faritra misy ny fotodrafitrasany orinasa ny Ambatovy, ary mitondra fanampiana ho an’ny mpiara-belona hatrany.