FILAMINAM-BAHOAKA: HAMETRAHANA  » CAMERA » FANARAHA-MASO ENY AMIN’NY TOHATOHABATON’AMBONDRONA SY ANTANINARENINA

Nidina ifotony, teny amin’ny tohatohabaton’Antaninarenina sy Ambondrona androany hariva, ny Filoham-pirenena Rajoelina mivady. Nijery ny fametrahana ireo jiro manazava, mandeha amin’ny herin’ny masoandro vao napetraka eny an-toerana izy ireo. Fotoana ihany koa nahafahana niresaka tamin’ny mponina manodidina, izay velon-taraina amin’ny tsy fisian’ny fandriampahalemana eny an-toerana. Nandritra ny resaka, nanamaly ny Filoham-pirenena fa ho jerena akaiky ny mikasika izay. Nanome baiko hentitra ny minisitry ny polisim-pirenena izy mba hamaha ny olana anatin’ny fotoana aingana. Anisan’ny vahaolana narosony ny tsy maintsy ametrahana polisy, 24 ora amin’ny 24 ora eny amin’ireo totoha-bato roa ireo.  » Tokony ho afaka miveivezy andro aman’alina ny vahoaka malagasy. toerana manan-tantara loatra ho an’Antananarivo ireto tohatohabato ireto », hoy izy.

Ankoatra izay, mba ho fitandroana ny filaminana ihany, hametrahana irony « caméras » fanaraha-maso miafina irony, ihany koa amin’ireo tohatohabato ireo. Ny Ofisim-pirenena misahana ny fifandraisana miaramila na ny Office des Transmissions Militaires de l’Etat (OTME) no iandraikitra ny fanatanterahana izany, raha ny Kaominina Antananarivo Renivohitra kosa no tompon-kevitra.

Nanotrona ny Filoham-pirenena mivady, ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Andriantsitohaina Naina mivady.