MAHASOA COMPANY: TANTERAHANA ANIO NY HETSIKA FANANGONAM-BOLA HO ENTINA MANAO ASA SOSIALY

Soratra sy sary: Andry Rakotonirainy

Atao anio eny amin’ny Espace Vert, Amborompotsy Talatamaty, ny hetsika fitadiavam-bola ho entin’ny fikambanana  » Maman et Bébé » sy ny Mahasoa Company manatanteraka ireo vina sy tetikasany.

Ny Mahasoa Company, izay angady nanana ny famoahana ilay gazety boky momba ny reny sy ny zaza, nanomboka ny taona 2012.

Natsangana kosa telo taona taorian’izay ny vondron’ny mpamaky, nahitana renim-pianakaviana maro. Ankehitriny, navadika ho fikambanana ara-dalana izy io ka hiditra an-tsehatra amin’ny asa sosialy maro ho fanampiana ny reny sy ny zaza.

Hisy ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fahasalamana indrindra ho an’ny reny sy ny zaza.

Mahatratra 400 ny mpikambana ankehitriny.